Vad är AI? Artificiell intelligens (AI) gör det möjligt för maskiner att lära av erfarenhet, anpassa sig till nya ingångar och utföra mänskliga liknande uppgifter.

Artificiell Intelligens

Maskininlärning